Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

(Opiekunów prawnych i Dzieci)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO), NAZWA_JEDNOSTKI w związku z przekazaniem danych osobowych Pana/Pani oraz Dziecka informuje że:

 1. Administrator Danych Osobowych (dalej ADO)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczną Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Osowcu z siedzibą:  ul. Lipowa 6, 46-023  Osowiec, zwaną dalej ADO.

 1. Inspektor Ochrony Danych (dalej IOD)

Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Marcin Tynda email: marcin.tynda @iod.efigo.pl.

Podstawa prawna

Przekazane dane są przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli w oparciu o zgodę przekazaną przeze mnie w niniejszym dokumencie.

 1. Odbiorcy danych osobowych
 2. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Dziecka nie będą przekazywane innym podmiotom,                 z wyjątkiem podmiotów do tego uprawnionych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz podmiotom, z którymi ADO zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.

 1. Prawa dotyczące przekazanych danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 • dostępu do treści swoich danych oraz danych oraz danych osobowych Dziecka (art. 15 RODO),
 • sprostowania (art. 16 RODO),

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie cofnąć dobrowolnie wyrażone zgody. Cofnięcie zgody nie będzie oznaczało przerwania przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Dziecka w procesach zainicjowanych przed jej wycofaniem. ADO nie może usunąć danych osobowych, które wymagane są do realizacji nałożonych na niego obowiązków. Z tego tytułu oraz z uwagi na podstawę prawną dla przetwarzania ograniczone zostają prawa do:

 • wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO),
 • przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO).
 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie oraz przekazanie danych do państwa trzeciego

Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Dziecka:

 • będą podlegały częściowo zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji,
 • nie będą podlegały profilowaniu,
 • nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Oświadczam, że wiem w jaki sposób oraz w jakim celu przetwarzane są dane osobowe przez ADO oraz jakie prawa gwarantuje mi RODO.

Maj 2020
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
load more hold SHIFT key to load all load all

 godlo

Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II w Osowcu
46-023 Osowiec
tel. 77 42 12 413
NIP: 9910212382
e-mail: szkola.osowiec@interia.pl
nr konta: 
08 8897 0004 2001 0019 8619 0001

 

site designed by grzegorz labisz