Pracownicy pedagogiczni
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Osowcu:

 • mgr Justyna Prochota - dyrektor szkoły, pedagog specjalny.

 •  mgr Anna Budnik - edukacja wczesnoszkolna, plastyka, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna.

 •  mgr Ewelina Budnik – wychowawva klasy II, religia, wychowanie do życia w rodzinie, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna.

 • mgr Marek Curlok – wychowawca klasy VII, nauczyciel świetlicy, historia.

 • mgr Elżbieta Dembińska - chemia, biologia, przyroda.

 • mgr Teresa Gallus - religia, wychowanie do życia w rodzinie, oligofrenopedagogika, nauczyciel bibliotekarz.

 • mgr Marieta Grala – język mniejszości narodowej - j. niemiecki, wychowanie przedszkolne.

 • mgr Beata Kastarynda – matematyka, oligofrenopedagogika, muzyka.

 • mgr Magdalena Kurpierz - wychowawca klasy V,  j. polski, terapia pedagogiczna.

 • mgr Anna Langner - wychowawca klasy IV, j. niemiecki, język mniejszości narodowej - j. niemiecki, język polski.

 • mgr Irena Panek - informatyka, technika.

 • mgr Beata Markiewicz – pedagog szkolny, socjoterapeuta, doradztwo zawodowe, terapia pedagogiczna.

 • mgr Monika Matysek – wychowawca Klasy III, terapia pedagogiczna.

 • mgr Aleksandra Szafrańska - wychowawca klasy I, oligofrenopedagog

 • mgr Jolanta Oziembłowska - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa.

 • mgr Katarzyna Panicz - wychowawca klasy VIII,  j. angielski.

 • mgr Jadwiga Praska - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel bibliotekarz, terapia pedagogiczna.

 • mgr Agnieszka Pałos – geografia, WOS, historia.

 • mgr Ewelina Sosna - fizyka, matematyka.

 • mgr Agata Podmagórska - wychowanie przedszkolne,oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna.

 • mgr Żaneta Widera – wychowawca klasy VI, logopeda, j. polski, surdopedagogika.

 • mgr Sylwia Pruska – nauczyciel wspomagający, pedagogika specjalna.

 • mgr Natalia Kowalska – edukacja wczesnoszkolna,oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna - urlop

 • mgr Dorota Król - fizyka, matematyka, oligofrenopedagog - urlop

load more hold SHIFT key to load all load all

 godlo

Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II w Osowcu

46-023 Osowiec
tel.: 77 42 12 413
NIP: 9910212382
e-mail: psp.osowiec@oswiata-turawa.pl
nr konta: 
08 8897 0004 2001 0019 8619 0001

Dyrektor szkoły: mgr Justyna Prochota

tel.: 77 4212 413