Drodzy Uczniowie i Rodzice,

Oto zasady pracy zdalnej w naszej szkole:

Zasady pracy zdalnej

 • Nauka prowadzona na odległość w naszej szkole będzie opierała się głównie na pracy w aplikacji Teams z uwzględnieniem podręczników, zeszytów przedmiotowych, zeszytów ćwiczeń, kart pracy, ale może być też realizowana z wykorzystaniem videokomunikatora w aplikacji Teams lub materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej. O materiale lekcyjnym będzie decydował nauczyciel.
 • Jeśli lekcja będzie realizowana online przy użyciu videkomunikatora, uczeń ma obowiązek włączyć kamerę w komputerze.
 • Uczniowie będą pracowali według dotychczasowego planu lekcji  z uwzględnieniem przerw międzylekcyjnych (dostępny na stronie internetowej Szkoły). Nauka rozpoczyna się o godz. 8.00, a kończy się o 15.20, zgodnie z ustalonymi przerwami:

1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:45 – 11:30
5. 11:50 -12:35
6. 12:45 – 13:30
7. 13:40 - 14:25
8. 14:35 – 15:20

 • Na stronie internetowej szkoły została dodana zakładka – nauka online, w której znajdują się informacje i materiały do pracy zdalnej.
 • Tematy lekcji i materiały na dany dzień będą przysyłane do każdego ucznia przed 8.00 lub dzień wcześniej przez nauczyciela prowadzącego zajęcia
 • Nauczyciel może również kontaktować się z uczniami i rodzicami za pomocą maila służbowego (znajdują się w zakładce – nauka online).
 • Zadaniem ucznia będzie wykonanie poleceń wskazanych przez nauczyciela i odesłanie nauczycielowi wykonanej pracy do końca dnia, czyli do godziny 15.30 codziennie lub w terminie wyznaczonym przez nauczyciela przedmiotu. Będzie to podstawa do zaznaczenia w dzienniku lekcyjnym obecności na zajęciach oraz monitorowania pracy na zajęciach.
 • Sprawdzanie wiedzy i umiejętności będzie polegało na ocenianiu odesłanych zadań uczniów wybranych przez nauczyciela (nauczyciel nie musi z góry informować, które zadanie oceni) oraz rozwiązywaniu sprawdzianów i testów online w aplikacji Teams.
 • Informacja o uzyskanych ocenach będzie odsyłana przez nauczyciela uczniom i rodzicom no konto ucznia w aplikacji Teams.
 • Poprawa oceny będzie możliwa w trybie, czasie i formie po uzgodnieniu z nauczycielem.
 • Śródroczna ocena zachowania będzie ustalona za czas nauki stacjonarnej zgodnie z zapisem w Statucie Szkoły, ale na ostateczną ocenę zachowania będzie miało również wpływ podejście ucznia do nauki podczas pracy zdalnej, a zwłaszcza: rzetelność, systematyczność, staranność wykonanych i odesłanych zadań oraz obecność na zajęciach online do końca okresu zdalnego kształcenia.
 • W czasie kształcenia na odległość będzie udzielana pomoc i wsparcie uczniom oraz rodzicom przez pedagoga, psychologa, logopedę oraz nauczyciela świetlicy. (szczegóły na stronie internetowej w zakładce – nauka online)
 • W razie wątpliwości dotyczących w/w ustaleń, proszę kontaktować się z wychowawcami za pomocą służbowego maila.

 godlo

Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II w Osowcu
46-023 Osowiec
tel. 77 42 12 413
Telefon do Pani Dyrektor: 887 786 004
NIP: 9910212382
e-mail: psp.osowiec@oswiata-turawa.pl
nr konta: 
08 8897 0004 2001 0019 8619 0001

 

site designed by grzegorz labisz