REGULAMIN  SPOSOBU I TRYBU REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA JEJ FUNKCJONOWANIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. JANA PAWŁA II W OSOWCU 
klik

Zarządzenie Nr 9/2020/2021 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Osowcu z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie aktualizacji Regulaminu postępowania nauczycieli i uczniów w czasie epidemii w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 klik

 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 1/2020/2021  w sprawie wprowadzenia dostosowania procedur bezpieczeństwa  w sprawie wprowadzenia dostosowania do stosowania procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 z dnia 26 sierpnia 2020 roku  klik

 

Zarządzenie nr 1/2020/2021 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Osowcu z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 klik

 

ZARZĄDZENIE nr 4/2019/2020 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Osowcu z dnia 26 września 2019 r w sprawie wprowadzenia zmian w Procedurach postępowania w sytuacjach zagrożenia w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Osowcu klik 

 godlo

Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II w Osowcu

46-023 Osowiec
tel.: 77 42 12 413
NIP: 9910212382
e-mail: psp.osowiec@oswiata-turawa.pl
nr konta: 
08 8897 0004 2001 0019 8619 0001

Dyrektor szkoły: mgr Justyna Prochota

tel.: 77 4212 413