REGULAMIN  SPOSOBU I TRYBU REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA JEJ FUNKCJONOWANIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W OSOWCU - klik

Kalendarium Szkoły w roku szkolnym 2021/2022 - klik

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami szkoły:

 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie wprowadzenia dostosowania procedur bezpieczeństwa

Procedury Covid

 

Procedury postępowania nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Osowcu w sytuacjach zagrożenia - 

klik

klik


PODSTAWA PROGRAMOWA - klik

Statut - klik 

Program wychowawczo-profilaktyczny - klik

Zasady gromadzenia przez nauczycieli informacji na temat spełnia przez uczniów kryteriów ocen zachowania - klik

Szkolny zestaw programów - klik

 

 

Egzamin ósmoklasisty - klik

Informacje o przetwarzaniu danych - klik 

 

 

 

 godlo

Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II w Osowcu
46-023 Osowiec
tel. 77 42 12 413
Telefon do Pani Dyrektor: 887 786 004
NIP: 9910212382
e-mail: psp.osowiec@oswiata-turawa.pl
nr konta: 
08 8897 0004 2001 0019 8619 0001

 

site designed by grzegorz labisz