Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami szkoły:

Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie wprowadzenia dostosowania procedur bezpieczeństwa

Procedury Covid

 


Grudzień 2020

Załącznik


Statut - klik 

Program wychowawczo-profilaktyczny - klik

Zasady gromadzenia przez nauczycieli informacji na temat spełnia przez uczniów kryteriów ocen zachowania - klik

 

Egzamin ósmoklasisty - klik

Informacje o przetwarzaniu danych - klik 

 

Procedury postępowania nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Osowcu w sytuacjach zagrożenia - klik

 

 godlo

Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II w Osowcu
46-023 Osowiec
tel. 77 42 12 413
Telefon do Pani Dyrektor: 887 786 004
NIP: 9910212382
e-mail: szkola.osowiec@interia.pl
nr konta: 
08 8897 0004 2001 0019 8619 0001

 

site designed by grzegorz labisz