• Zmiany w statucie-uchwała klik
 • Regulamin korzystania z wyżywienia w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II z Oddziałem Przedszkolnym - klik
 • Wykaz podręczników w roku szkolnym 2022/2023 - klik
 • REGULAMIN  SPOSOBU I TRYBU REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA JEJ FUNKCJONOWANIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W OSOWCU - klik
 • Kalendarium Szkoły w roku szkolnym 2021/2022 - klik

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami szkoły:


 • PODSTAWA PROGRAMOWA - klik
 • Statut - klik 
 • Program wychowawczo-profilaktyczny w roku szkolnym 2021/2022- klik
 • Zasady gromadzenia przez nauczycieli informacji na temat spełnia przez uczniów kryteriów ocen zachowania - klik
 • Szkolny zestaw programów w roku szkolnym 2021/2022 - klik
 • Egzamin ósmoklasisty - klik
 • Informacje o przetwarzaniu danych - klik 

 godlo

Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II w Osowcu

46-023 Osowiec
tel.: 77 42 12 413
NIP: 9910212382
e-mail: psp.osowiec@oswiata-turawa.pl
nr konta: 
08 8897 0004 2001 0019 8619 0001

Dyrektor szkoły: mgr Justyna Prochota

tel.: (+48) 600 466 606

 

site designed by grzegorz labisz